Gde kupovati

ASBIS distribuira različite IT proizvode svojim partnerima širom Srbije. Kliknite OVDE za više informacija o IT radnjama u vašoj blizini.

Intel AI platforme ubrzavaju Microsoft Phi-3 GenAI modele

Maj 27, 2024

Intel AI platforme ubrzavaju Microsoft Phi-3 GenAI modele

Kao deo svoje misije da donese veštačku inteligenciju svuda, Intel neprestano ulaže u ekosistem AI softvera sarađujući sa liderima i inovatorima u oblasti veštačke inteligencije.

Intel je validirao i optimizovao svoj portfolio AI proizvoda za klijentske računare, rad na ivici i data centre za nekoliko Microsoftovih Phi-3 porodica otvorenih modela. Phi-3 porodica malih, otvorenih modela može da radi na hardveru sa nižim računarskim kapacitetima, i lako se može fino podešavati da zadovolji specifične zahteve i time omogući programerima da razvijaju aplikacije koje se lokalno izvršavaju. Optimizacja je uključila sledeće Intelove proizvode Intel® Gaudi® AI akceleratore i Intel® Xeon® procesore za aplikacije u data centrima, kao i Intel® Core™ Ultra procesore i Intel® Arc™ grafiku za klijentske računare i dr.

Kao deo svoje misije da donese veštačku inteligenciju svuda, Intel neprestano ulaže u ekosistem AI softvera sarađujući sa liderima i inovatorima u oblasti veštačke inteligencije.

Intel je sarađivao sa Microsoftom kako bi na dan lansiranja omogućio podršku za Phi-3 modele za svoje procesore (CPU), grafičke karte (GPU) i Intel Gaudi akceleratore. Intel je takođe učestvovao u dizajniranju apstrakcije akceleratora u DeepSpeed-u, lako upotrebljivog softverskog paketa za optimizaciju dubokog učenja, i proširio automatsku podršku za paralelizam tenzora za Phi-3 i druge modele na Hugging Face-u.

Veličina Phi-3 modela je pogodna za upotrebu za inferenciju na samom uređaju i omogućava razvoj lakih modela podešavanjima ili prilagođavanjima na AI računarima i ivičnim uređajima. Intelova klijentska hardverska oprema je ubrzana kroz sveobuhvatne softverske okvire i alate, uključujući PyTorch i Intel® Extension za PyTorch koji se koriste za lokalna istraživanja i razvoj, kao i OpenVINO™ Toolkit za implementaciju modela i inferenciju.

Intel je posvećen zadovoljavanju potreba svojih poslovnih klijenata za generativnom veštačkom inteligencijom i nastaviće da podržava i optimizuje softver za Phi-3 i druge vodeće jezičke modele najnovije generacije.


ASBIS je ovlašćeni distributer Intel proizvoda za Republiku Srbiju.
Za ponudu, rokove isporuke i sve dodatne informacije kontaktirajte nas na infosales@asbis.rs.

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane u svakom saopštenju za javnost objavljenom na ovom sajtu bile su činjenično tačne na datum kada su objavljene. Iako ova saopštenja za štampu i drugi materijali ostaju na veb stranici Kompanije, Kompanija ne preuzima obavezu ažuriranja informacija kako bi odražavala kasniji razvoj događaja. Shodno tome, čitaoci saopštenja za štampu i drugih materijala ne bi trebalo da se oslanjaju na ove informacije kao aktuelne ili tačne nakon datuma njihovog izdavanja.