ASBIS pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Ovaj pravilnik se odnosi na informacije i podatke o ličnosti koji se mogu prikupiti na web stranici www.asbis.rs (“web stranica”) privrednog društva “ASBIS" d.o.o. Beograd, registrovanog u skladu sa propisima Republike Srbije, matični broj: 17198602, adresa sedišta: Cara Dušana 205A, Zemun, 11080 Beograd, Srbija, telefon: +381 11 310 77 00, website: www.asbis.rs (“ASBIS”). Registracijom na web stranici i/ili popunjavanjem obrasca za kontakt, prihvatate postupke opisane u ovom Pravilniku o zaštiti podataka o ličnosti i pristajete da pružite ASBIS-u iskrene i istinite informacije, a koje se tiču Vas. ASBIS razume da Vam je važno na koji način se upotrebljavaju i dele informacije o Vama, i cenimo Vaše poverenje da ćemo to činiti razumno i pažljivo. ASBIS se zalaže za razmatranje i poštovanje Vaših želja o informacijama koje prikupljamo o Vama na našoj web stranici. 

Bilo koje odredbe Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti koje postanu zabranjene ili nedozvoljene u skladu sa zakonom Republike Srbije i drugim primenljivim zakonima, neće poništiti ili učiniti neizvršivim njene preostale odredbe.

Podaci o ličnosti

Informacije i podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas (uključujući, ali ne ograničavajući se na: ime, prezime, poziciju, telefon, e-mail, poštansku adresu, kompaniju, državu, itd.) pomažu nam da personalizujemo i kontinuirano poboljšavamo Vaše iskustvo prilikom kupovine putem www.asbis.rs. Vaša istorija transakcija i podaci o ličnosti koje nam dostavljate bezbedno su sačuvani u našoj bazi podataka i mogu se u pomenute svrhe dostavljati samo osobama koje su povezane sa ASBIS-om ili određenim trećim stranama, koje smo pažljivo izabrali sa stanovišta pouzdanosti i integriteta.

Svrha obrade podataka o ličnosti od strane ASBIS-a: podatke obrađujemo radi Vaše registracije na web stranici kao novog kupca, registracije i plaćanja Vaše narudžbine, komunikacije sa Vama, analize podataka prethodnih, postojećih i potencijalnih kupaca sa ciljem pružanja usluga i poboljšanja njihovog kvaliteta, optimizacije marketinga, poboljšanja poslovnih procedura, oglašavanja, informativnih i drugih poruka koje se šalju na e-mail adresu i/ili telefonski broj koji ste naveli, kao i radi usaglašenosti sa zahtevima Uredbe o opštoj zaštiti podataka (GDPR) br. 2016/679 od 27. aprila 2016. godine, usvojene od strane Evropskog parlamenta, Saveta Evropske unije i Evropske komisije i drugih propisa. Propuštanje da se dostave potrebne informacije može rezultirati otkazivanjem Vaše narudžbine ili time da važne poslovne informacije ne budu isporučene na Vašu e-mail adresu. 

Vrste radnji obrade podataka o ličnosti i metode obrade: automatizovani, ručni i kombinovani tretman, uključujući ali ne ograničavajući se na: prikupljanje, registraciju, organizaciju, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmenu, konsultaciju, korišćenje, otkrivanje informacija prenosom, distribucijom ili drugo; saopštavanje, koordinacija ili kombinacija, ograničavanje, brisanje ili uništavanje, uključujući i prekogranični prenos ostalih podataka o ličnosti osobama povezanim sa ASBIS-om ili nekoj trećoj strani. 

Svi podaci o ličnosti koje nam otkrivate ostaju zaštićeni. Pristup podacima o ličnosti biće ograničen na osobe koje je ASBIS posebno ovlastio na to. ASBIS primenjuje sigurnosne standarde i postupke u pogledu neovlašćenog pristupa informacijama o klijentima, kako bi sprečio neovlašćeno uklanjanje ili izmenu podataka. ASBIS ispunjava prihvaćene sigurnosne standarde za sve transakcije koje mogu uključivati i plaćanje naknade putem servisa dostupnog putem ove stranice, uključujući šifrovanje i SSL servise. Brojevi kreditnih kartica nisu skladišteni duže nego što je potrebno za potvrdu i završetak predmetne transakcije. Molimo Vas da imate u vidu da je važno da se zaštitite od neovlašćenog pristupa Vašoj lozinki i računaru. Obavezno se odjavite kada završite sa korišćenjem računara koji koristi više lica.

U bilo kom trenutku imate pravo da zatražite od ASBIS-a: da Vam obezbedi pristup Vašim podacima, ispravi ih, obriše ili izbriše netačne podatke o ličnosti (podleže zakonskim, regulativnim ili drugim obavezama ASBIS-a), da ispravi podatke o ličnosti, ograniči obradu ili predmet obrade, da zahtevate prenosivost podataka o ličnosti, da podnesete žalbu nadzornom telu, Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti (ukoliko smatrate da su Vaša zakonska prava i interesi povređeni), da prigovorite protiv direktnog oglašavanja i/ili automatske obrade, uključujući profilisanje, i da povučete Vaš pristanak za obradu. Imate takođe pravo da budete obavešteni od strane ASBIS-a u slučaju povrede tajnosti podataka (ili visokog rizika od takve povrede) koja utiče na Vaše lične interese.

Izjava o povlačenju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti dostavlja se u pisanoj formi na adresu: ASBIS d.o.o. Beograd, Cara Dušana 205A, Zemun, 11080 Beograd, Srbija ili na e-mail infosales@asbis.rs. ASBIS će obustaviti obradu podataka o ličnosti najkasnije u roku od 15 dana od prijema obaveštenja. Razumete i slažete se da se u ovom slučaju ne mogu postići gore navedene svrhe obrade Vaših podataka o ličnosti.

Vaša saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti od strane ASBIS-a je važeća i ASBIS čuva Vase podatke sve dok postoji Vaš nalog na web stranici, osim ukoliko povučete Vašu saglasnost ranije, kao što je ovde opisano. Ako iz bilo kog razloga prekinemo naš odnos, možete zatražiti brisanje Vaših podataka o ličnosti. Međutim, to je moguće ako nije u suprotnosti sa merodavnim zakonom i ako legitimni interesi ASBIS-a ne zahtevaju takvu obradu i skladištenje. Ako se Vaši podaci o ličnosti ne mogu izbrisati, pristup istima biće ograničen što je više moguće.

E-mail pravilnik

Osim u slučajevima navedenim u ovom pravilniku, ASBIS neće prodavati, deliti ili na bilo koji drugi način distribuirati Vaš e-mail koji ste dostavili ili koji je na neki drugi način prikupljen, a korišćenjem ovog sajta. Svaka e-mail adresa koju je ASBIS primio, a u vezi je sa online narudžbinom, zahtevom za dostavljanje kataloga ili zahtevom za razne informacije ostaje u isključivom vlasništvu ASBIS-a i osoba povezanih sa ASBIS-om. Ukoliko ne želite da ubuduće primate promotivne e-mail poruke od ASBIS-a, obavestite nas putem e-maila. Ukoliko nam dostavite poštansku i/ili e-mail adresu, od nas možete povremeno primiti poštu sa informacijama o novim proizvodima i uslugama ili predstojećim događajima. Ako ne želite da primate takvu poštu, kontaktirajte nas putem e-maila.  

Kolačići

Kao i većina maloprodajnih web stranica, koristimo “kolačiće” (cookies), koji predstavljaju delove podataka koji se čuvaju u Vašem pretraživaču, kako bi našoj web stranici omogućili prepoznavanje prilikom pristupa našoj stranici. Iako postoji izvesna zabrinutost u pogledu uticaja “kolačića” na privatnost, važno je da razumete da “kolačići” ne mogu odati nikakve informacije o Vama koje niste već dobrovoljno otkrili. Većina internet korisnika sada percipira “kolačiće” kao pogodnost za online kupovinu. Za više informacija posetite našu Pravilnik o kolačićima (Cookies Policy): http://www.asbis.com/cookies-policy

IMATE DODATNIH PITANJA?

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, molimo da nas kontaktirate putem mejla: infosales@asbis.rs ili putem telefona +381 11 310 77 00.

Sedište kompanije ASBIS d.o.o. je na adresi: Cara Dušana 205A, Zemun, 11080 Beograd, Srbija