Pravilnici

Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja

ASBISc Enterprises Plc pruža svojim zaposlenima, partnerima, izvođačima, konsultantima i široj javnosti kanal za prijavu svih radnji ili propusta koji mogu predstavljati kršenje ili podsticanje kršenja zakona i / ili propisa, principa sadržanih u ASBIS-ovim Pravilnicima, Kodeksima ponašanja, principima interne kontrole, pravilima i procedurama koje mogu direktno ili indirektno dovesti do ekonomske, finansijske ili reputacione štete za ASBISc Enterprises Plc Group.

Download .PDF file Izveštaj o uzbunjivanju 2019
Download .PDF file Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja 2019 Mart

Sve zabrinutosti dostavite pismeno izvršnim direktorima ili na e-mail adresu: whistleblowercommittee@asbis.com

Download .PDF file ASBIS Kodeks ponašanja
Download .PDF file ASBIS Pravilnik o poslovnoj etici
Download .PDF file ASBIS HR Pravilnik
Download .PDF file ASBIS ljudska i radnička prava