Intel® mrežni i ethernet proizvodi

Intel Ethernet kontroleri, adapteri i dodatna oprema pružaju brzine od 1 do 100GbE - sa raznovrsnim mogućnostima za optimizaciju performansi i pouzdanosti u radu.

Intel pruža data centrima širom sveta inovativne Ethernet komponente i rešenja koja su temeljno testirana za mrežnu interoperabilnost, pouzdanost i performanse.

 

 

 

Intel® Ethernet Innovation —
Behind Every Great Server

Intel pruža potpuni portfolio fleksibilnih mrežnih proizvoda visokih performansi koji zadovoljavaju zahteve cloud okruženja, telekomunikacija, firmi, magacina i više.