Intel® mrežni i Ethernet proizvodi

Intel Ethernet kontroleri, adapteri i dodatna oprema pružaju brzine od 1 do 100GbE - sa raznovrsnim mogućnostima za optimizaciju performansi i pouzdanosti u radu.

Intel pruža data centrima širom sveta inovativne Ethernet komponente i rešenja koja su temeljno testirana za mrežnu interoperabilnost, pouzdanost i performanse.

 

 

 

Intel® Ethernet inovacija -
Osnova svakog modernog servera

Intel pruža kompletan portfolio fleksibilnih mrežnih proizvoda visokih performansi koji zadovoljava kompleksne zahteve Cloud okruženja, telekomunikacija, poslovnih centara, magacinskih objekata i mnogih drugih.