Smanjite troškove. Uradite više. Čekajte manje.

Intel SSD D3-S4520 (2.5 inča, M.2) i D3-S4620 (2.5 inča)
SATA diskove karakterišu sledeće prednosti, u odnosu na HDD:

Manji zahtevi za napajanjem i hlađenjem

Više IOPS/TB

Efikasniji u propusnom opsegu u uzastopnim radnim opterećenjima

Niža godišnja stopa neuspeha (AFR)


Migracija sa malim uticajem na SSD uređaje

Intel SSD D3-S4520 i D3-S4620 su dizajnirani za laku migraciju sa HDD-a, dok ispunjavaju zahtevne zadatke za nivoom usluge i povećavaju efikasnost servera.

Smanjite troškove

Očuvajte zastarelu infrastrukturu

Poboljšajte pouzdanost sistema

Uradite više po serveru

Odaberite svoj faktor oblika

Veći kapacitet sa manjom potrošnjom energije i manje hlađenja Napravljen za kompatibilnost da lako transformiše skladište Zamenite manje disk jedinica, smanjite vreme zastoja Performanse/energetska efikasnost poboljšavaju agilnost servera Tradicionalne verzije od 2,5 inča ili M.2 omogućavaju fleksibilne migracije

 

                      Karakteristike na prvi pogled

 

Naziv proizvoda
Intel® SSD D3-S4520 Intel® SSD D3-S4620
Kapacitet i faktor oblika 2.5-inča 7mm: 240 GB, 480 GB, 960 GB,
1.92 TB, 3.84 TB, 7.68 TB
M.2 80mm: 240 GB, 480 GB
2.5-inča 7mm: 480 GB, 960 GB, 1.92 TB,
3.84 TB
Interfejs SATA III (6 Gb/s) SATA III (6 Gb/s)
Performanse 128K sekvencijalni R/W i do 550/510 MB/s 128K 4KB nasumični R/W i do 92K/48K IOPS 128K sekvencijalni R/W i do 550/510 MB/s 4KB nasumični R/W i do 91K/60K IOPS
Pouzdanost UBER: 1 sektor na pročitanih 1017 bita
MTBF: 2 miliona sati
UBER: 1 sektor na pročitanih 1017 bita
MTBF: 2 miliona sati
Garancija 5-godišnja ograničena garancija 5-godišnja ograničena garancija