Gde Kupiti

ASBIS distribuira različite IT proizvode svojim partnerima širom Srbije. Posetite ASBIS Resellers sektor za više informacija o IT radnjama u vašoj blizini

Garantni uslovi

Proizvodjač garantuje da će proizvod pravilno funkcionisati u garantnom roku

Poštovani potrošači,

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 62/2014 i koji je u primeni od 22.09.2014. godine (dalje: Zakon), prodavac je dužan da vam isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Saobraznost robe ugovoru znači da roba:

  • Odgovara opisu koji je dao prodavac i da ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model; ili
  • Ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora; ili
  • Ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste; ili
  • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.   

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu od kojeg je kupio proizvod radi ostvarivanja prava iz Zakona.

Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru propisana je Zakonom i ona traje dve (2) godine od dana prelaska rizika na potrošača, što je po pravilu moment predaje, preuzimanja, odnosno isporuke proizvoda. Ovaj rok za pojedine komponente odnosno proizvode sa kraćim vekom trajanja iznosi manje od dve (2) godine.

Potrošač ima pravo da bira da prodavac otkloni nesaobraznost robe opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora, pod uslovima propisanim Zakonom.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. U tom slučaju, otklanjanje nesaobraznosti opravkom moguće je samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.